Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 22 czerwca 2018r. (piątek)

klasy 0 - II              godz. 9.00

klasy III                  godz. 9.30

klasy IV - V             godz. 8.45

klasy VI - VII           godz. 8.15

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY

  

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. J.Kusocińskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).PRAWO OŚWIATOWE

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.ni/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.

 

 

Kosmos reklama
Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu połączy się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną!
Już w środę 23 maja 2018r., od godz. 11.15 odbędzie się w Poznaniu bezprecedensowe wydarzenie. Nasza szkoła połączy się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną za pośrednictwem amatorskiej łączności radiowej. Projekt jest realizowany w ramach ogólnoświatowego programu ARISS. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jak dotąd jedyny Polak, który w 1978 roku odbył 8-dniową podróż kosmiczną.
Amateur Radio on International Space Station, czyli ARISS, jest projektem prowadzonym przez wolontariuszy. Celem jest łączność radioamatorska z astronautami i kosmonautami ze stacji orbitalnej. Projekt ma walory edukacyjne i jest skierowany do szkół z całego świata.
Nasi uczniowie przeprowadzą rozmowę z astronautą Richardem Arnoldem, przebywającym obecnie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Połączenie ze stacją kosmiczną będzie trwało około 10 minut i będzie możliwe w czasie przelotu ISS nad Santa Rosa w Kalifornii. W tym czasie uczniowie będą mogli zadać szereg pytań związanych z pracą astronauty. Bezpośrednia rozmowa z kosmosem, pierwsza taka w Poznaniu, będzie możliwa dzięki realizacji projektu edukacyjnego, który został przygotowany przez nauczycieli we współpracy z naukowcami z UAM, Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w ramach programu ARISS. To wydarzenie bezprecedensowe w Poznaniu, niezwykłe doświadczenie edukacyjne dla uczniów.
 
Amatorska łączność radiowa ze stacją ISS nie jest sprawą prostą. Potrzebny jest odpowiedni sprzęt radioamatorski, a przede wszystkim pomoc krótkofalowców.  Po stronie polskiej łączność organizowana jest przez krótkofalowców z wielu organizacji: Amateur Radio on the International Space Station (ARISS), Poznańskiego Klubu Krótkofalowców SP3YOR oraz Polskiego Związku Krótkofalarskiego (PZK). Łączność nie mogłaby się odbyć bez ochotników z 16 różnych organizacji krótkofalarskich i 5 partnerskich agencji kosmicznych (kanadyjskiej CSA, europejskiej ESA, japońskiej JAXA, rosyjskiej Rosaviakosmos, i amerykańskiej NASA).
Kanał Youtube, na którym będzie można na żywo śledzić nasze połączenie ze stacją kosmiczną: 

https://www.youtube.com/channel/UCzjrLtk55S7rG-dmVoMKeCg/live

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

W środę- 23 maja 2018r. Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu połączyła się na żywo z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) za pośrednictwem amatorskiej łączności radiowej!
Połączenie trwało około 10 minut i było możliwe w czasie przelotu ISS nad Santa Rosa w Kalifornii.
Nasi uczniowie zadali astronaucie Rickiemu Arnoldowi szereg pytań związanych z jego pracą i nie tylko.
 
Gościem specjalnym wydarzenia był Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jak dotąd jedyny Polak, który w 1978 roku odbył 8-dniową podróż kosmiczną.
Zobaczcie, co o nas i tym wyjątkowym wydarzeniu mówią media....
 
Przygotowujemy się do kontaktu:
 
 
 
 
 
 
 
Łączymy się z kosmosem!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klas 1 na rok szkolny 2018/2019 

odbędzie się 04.06.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00 w auli szkolnej.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

projekt i wykonanie: Mproject